Leven Met Hersenletsel


Blog

Views: 28.2K

Het plafond van je kunnen

ze denken dat ze wél beter, sneller of hoger kunnen, 06 februari 2019
Het plafond van je kunnen

Iedereen wil het maximum uit zijn leven halen, en dat is alleen maar goed. Mensen met hersenletsel hebben echter een handicap. Wat zij konden bereiken vóór hun hersenletsel, dat kunnen zij meestal niet meer. Door vermoeidheid, overprikkeling, geheugenklachten en concentratieproblemen, is het voor hen onmogelijk om het niveau van Leven te bereiken dat zij hadden voor het letsel. Ze kunnen wel rustiger aan doen, minder dingen tegelijk en in de middag een powernap nemen, maar dan nog is het plafond van weleer onbereikbaar.

Het mes snijdt aan twee kanten. Mensen met hersenletsel denken namelijk nog vaak dat ze wél beter, sneller of hoger kunnen. Dat konden ze vroeger immers ook, dus waarom nu ineens niet meer? Als ze maar blijven volhouden dan zal het op den duur vanzelf lukken. Ze worden keer op keer met hun neus op de feiten gedrukt, maar ze blijven het proberen. Ze vergeten voor het gemak dat het bereiken van de top gisteren niet gelukt was, en proberen het vandaag nogmaals.

Het is heel lastig voor de omgeving om hier mee om te gaan. Enerzijds wil de omgeving de getroffene niet afvallen, maar anderzijds zien ze van tevoren aankomen dat de getroffene weer tekort gaat schieten. En het aannemen van een ander dat je niet meer kunt wat je altijd gekund hebt, is heel moeilijk. Uiteindelijk komt de getroffene bij de huisarts of in het ziekenhuis met de vraag of er een neurofysiologische of andere verklaring is. Voor hun probleem, voor hun vermoeidheid of voor hun falen. Zich niet realiserend dat ze het oude plafond nooit meer kunnen bereiken, hoe goed ze ook hun best doen.

Dat is het moment om het hersenletsel te leren accepteren. Leren rekening te houden met het letsel, met alles wat je doet. Je beperkingen onder ogen zien en hiermee omgaan. Elke dag opnieuw. Niet langer streven naar de top die je eens bereikt hebt, maar een nieuw, lager, plafond vaststellen.

Ikzelf heb er 17 jaar over gedaan om de eerste stap te zetten: Het erkennen van het verlies. Nu leef ik met plezier en in balans, mét mijn hersenletsel.


<< Kun jij ook weer kleur zien? Lees hier hoe anderen hun hersenletsel ervaren >>

Leven Met Hersenletsel

Deze Blog is speciaal voor partner, familie en vrienden van mensen met hersenletsel. Zij kunnen hierin lezen hoe iemand met hersenletsel zich kan voelen. De frustratie en de pijn, maar ook de leuke momenten.

Veel leesplezier


Populaire Posts