Leven Met Hersenletsel


Blog

Views: 16.3K

Hersenletsel bij kinderen

verstoorde ontwikkeling door hersenletsel, 27 februari 2019
Hersenletsel bij kinderen

Jaarlijks lopen bijna 20.000 kinderen en jongeren hersenletsel op, door een ongeval, hersentumor of geweld. Dit hersenletsel heeft vaak levenslange gevolgen. Vooral de niet zichtbare gevolgen kunnen ernstig zijn, zoals voor leren en gedrag, maar deze worden lang niet altijd onderkend.

Wanneer een kind naar de middelbare school gaat of op zichzelf gaat wonen, wordt er opeens een veel groter beroep gedaan op het organiseren en plannen. Er openbaren zich dan pas duidelijke problemen. De relatie met het letsel, dat soms jaren daarvoor heeft plaatsgevonden, wordt dan niet altijd gelegd.

Het brein ontwikkelt zich ongeveer tot en met het 24ste levensjaar. De gedachte was dat jonge hersenen flexibel zijn en hersenletsel in de jeugd dus veel minder ernstige gevolgen zou hebben. Dat kinderen veel gemakkelijker herstelden van hersenletsel dan volwassenen. Het tegendeel blijkt echter waar. Hersenletsel op jonge leeftijd zal vaak het ontwikkelingsproces verstoren. Kinderen hebben korter de tijd gehad om vaardigheden te leren en kennis te ontwikkelen waarop ze later kunnen terugvallen.

Vaak wordt een hersenletsel niet eens opgemerkt door de omgeving. Het kind gaat niet naar een huisarts of spoedeisende hulp. Het ongelukje in de speeltuin, in de gymzaal, met de fiets, de val op het ijs, maar ook de hersenschudding die schijnbaar zo goed afliep. De problemen in het functioneren op lichamelijk, psychosociaal en cognitief vlak, worden dan niet in verband gebracht met de echte oorzaak. Alle activiteiten kosten meer energie.

Soms wordt het kind laksheid verweten of worden ouders hierop aangekeken. Het goed uitpluizen van het medisch dossier en het nalopen van vergeten ongelukjes, vormt al een goed begin. Een neuropsychologisch onderzoek kan alsnog het hersenletsel aan het licht brengen. Je kunt vervolgens hulp vragen, je leven aanpassen en leren omgaan met de gevolgen van het letsel.

Wees alert op niet zichtbare gevolgen. Vooral op de langere termijn.


<< Kun jij ook weer kleur zien? Lees hier hoe anderen hun hersenletsel ervaren >>

Leven Met Hersenletsel

Deze Blog is speciaal voor partner, familie en vrienden van mensen met hersenletsel. Zij kunnen hierin lezen hoe iemand met hersenletsel zich kan voelen. De frustratie en de pijn, maar ook de leuke momenten.

Veel leesplezier


Populaire Posts