Leven Met Hersenletsel


Blog

Views: 13.4K

Muziektherapie

de muziek zet andere delen van je hersenen in, 20 februari 2019
Muziektherapie

Wanneer je hersenletsel hebt, kan muziektherapie heilzaam werken. Het doel van muziektherapie is gedragsverandering. Hierdoor reageert iemand minder agressief, boos of gefrustreerd op zijn omgeving door overprikkeling. Dit gebeurt door het luisteren en maken van muziek. Door muziek haal je dan de scherpe kantjes eraf. Dat is prettiger voor de omgeving, maar ook prettiger voor jezelf.

Muziek is een aparte vorm van communicatie, waardoor hele andere delen van je hersenen worden ingezet. Muziektherapie zal dan ook niet bij iedereen hetzelfde werken.

Je hebt twee vormen waarop je je kunt uiten: verbaal en non-verbaal. Mensen met hersenletsel hebben vaak moeite om zich te uiten, problemen met wat ze willen zeggen. Ze zeggen het vaak niet op de manier waarop het bedoeld was, of het komt bij de omgeving op een heel ander manier over. Muziek is dan een alternatief om te communiceren. Het heeft niets met de inhoud te maken maar met de communicatie op zich. Muziek doet altijd iets met je, het raakt je.

Muziek kan gezien worden als een prikkel-reducerende therapie. En muziek heeft een enorme kracht, een zelf-structurerend karakter. Je hoeft ook niet muzikaal geschoold te zijn om muziek te kunnen maken. Bij muziektherapie gaat het niet om het technisch goed doen, maar om de beleving, de ervaring. En het gaat om het contact dat je hebt. Als je vrolijk bent maak je vrolijke muziek. Maar als je boos bent, dan maak je boze muziek. Zo simpel is het.

Enkele tips

- Ga op zoek naar lichte muziek, of geluiden uit de natuur

- Ga samen naar een concert, en deel je emotie zonder erover te praten

- Gebruik muziek om samen naar te luisteren, om te verbinden

- Maak samen muziek, ga samen zingen of maak zelf teksten


<< Kun jij ook weer kleur zien? Lees hier hoe anderen hun hersenletsel ervaren >>

Leven Met Hersenletsel

Deze Blog is speciaal voor partner, familie en vrienden van mensen met hersenletsel. Zij kunnen hierin lezen hoe iemand met hersenletsel zich kan voelen. De frustratie en de pijn, maar ook de leuke momenten.

Veel leesplezier


Populaire Posts